Continuïteit – hoe gaan we om met risico’s?

Wie onderneemt loopt natuurlijk allerlei risico’s. Sommige risico’s zijn leuk-spannend, andere zijn serieuze kost waar een specialist goed naar moet kijken. Bij Herenvest doen we dat via onze Risicoscan. Nuchter en gestructureerd. Daarnaast biedt Herenvest ook Risicomanagement, een methode om ontwikkelingen te evalueren en risicobewustzijn te vergroten. Alles voor de continuïteit van uw zaak. 

Behalve voor continuïteit staat Herenvest ook voor voorspoed. Lees meer over financiële planning en arbeidsvoorwaarden.
> naar Voorspoed

Risicoscan: welke risico’s zijn serieus?

Als ondernemer hebt u een visie en een missie. Heldere doelen en duidelijke keuzes bepalen uw koers. Dagelijks ervaart u kansen en uitdagingen die weleens van grote invloed op de bedrijfsvoering kunnen zijn. Sommige risico’s, bekend of niet, kunnen de continuïteit ernstig in gevaar brengen. Daarom is het goed om gestructureerd door alle risico’s heen te lopen.

De risicomanager van Herenvest inventariseert ze samen met u. Na deze risicoscan krijgt u advies over preventieve maatregelen. Welke acties moet u nemen? Welke risico’s kunt u verzekeren of misschien wel zelf dragen? Vergeleken met een doorsnee verzekeringsportefeuille levert dit scherpere premies op en betere voorwaarden.

Risicoscan
Risicomanagement

Risicomanagement: grip op de zaak

Risico’s zoveel mogelijk beheersen. Dat is de sleutel tot continuïteit in elk bedrijf. En omdat uw wereld natuurlijk voortdurend verandert, is het belangrijk om op gezette tijden ook de risico’s te evalueren. Werken aan continuïteit is daarom een continu proces. Risicomanagement van Herenvest helpt daarbij en zorgt voor een bedrijfscultuur met een groter risicobewustzijn.

Het is onze ervaring dat bedrijven die actief zijn met risicomanagement, meer rendement behalen. De risicomanager van Herenvest maakt het risicomanagementproces bij u inzichtelijk en voert waar nodig de regie.