Adviesroute bij Herenvest

Zoekt u een gedegen en persoonlijk financieel advies? Of wilt u een vraagstuk bespreken dat uw onderneming of uw werknemers aangaat? Dit is de adviesroute die u met onze adviseur gaat afleggen.

Uw gesprekspartners
Bij Herenvest mag u rekenen op kundig advies. Alle medewerkers (adviseurs en relatiebeheerders) zijn in hun adviesdiscipline gediplomeerd. De kennis van het vakgebied wordt continu geactualiseerd. Onze organisatie voldoet ruim aan de vakbekwaamheidseisen van de Wet Financieel Toezicht.

Kennismaking en inventarisatie van adviesbehoefte
In een kennismakingsgesprek stellen we samen vast welke adviesbehoefte u heeft. Wij informeren u over onze werkwijze, onze diensten, onze tarieven en algemene voorwaarden. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

Uw opdracht
Als u gebruik gaat maken van onze dienstverlening, dan geeft u ons daarvoor een opdracht. Het eigenlijke adviestraject start vanaf dat moment.

Inventarisatie en analyse
Onze activiteiten starten met het verzamelen van relevante informatie en een controle van deze informatie op juistheid en volledigheid. Zo wordt uw en ons inzicht vergroot, kan uw vraagstelling scherp worden geformuleerd en naar concrete, cijfermatige uitgangspunten worden vertaald.

Adviseren
Wij zetten mogelijke oplossingen voor u op een rij en rapporteren deze helder aan u. U neemt de tijd die nodig is om tot een afgewogen oordeel te komen. Daarna geeft u aan of u ons advies wenst op te volgen.

Inkoop en bemiddelen
Ons advies kan betrekking hebben op het afsluiten van een of meerdere verzekeringen. Wij kunnen voor u bemiddelen in het tot stand komen van de gekozen productoplossing.

Beheer
Wij bekijken regelmatig of het eventueel tot stand gekomen product nog past bij uw (persoonlijke) financiële situatie. Moet het product worden aangepast of is het nog wel noodzakelijk? Ook onderzoeken wij of er een ander product op de markt is gekomen dat beter past bij uw (persoonlijke) financiële situatie.

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons of maak heel eenvoudig een belafspraak en we bellen u terug!

Bel mij terug over dit onderwerp

Gewenste dag:

Gewenst tijdstip: