Negentig procent van de hacks wordt veroorzaakt door een menselijke fout. Negentig procent! Wij trappen massaal in de geslepen trucs van cybercriminelen. En toch zet slechts een derde van het MKB zich in om het bewustzijn van medewerkers te vergroten. Hoe zit dat in uw onderneming? Herkennen uw medewerkers bijvoorbeeld een phishing mail?

Een hack, wat nu?

Weten uw medewerkers wat te doen bij een hack? Snel actie nemen is noodzakelijk, want de gevolgen van een hack zijn vaak niet te overzien. En datzelfde geldt voor de schade. Natuurlijk, financiële schade kunt u afdekken via de verzekering. De continuïteit en reputatie van uw onderneming waarborgen, is een ander verhaal.

Voorkomen is beter dan genezen

Preventie is ongelooflijk belangrijk, want cybercriminelen zitten niet stil. Meer dan de helft van de bedrijven heeft inmiddels een beleid voor cybersecurity. Minder positief is dat dit beleid in veel gevallen niet op regelmatige basis wordt uitgevoerd terwijl de beveiliging van digitale processen en informatie continue aandacht vereist.

Houd uw risico’s tegen het licht. Wij helpen graag. Bel met Marc Vermeulen, Ronald Visscher of Koen Smit: 023 5112233.

 

 

 

In 2016 werd 20% van de Nederlandse bedrijven digitaal aangevallen. Gelukkig zien we de aandacht voor cyberrisico’s groeien, ongetwijfeld ook door de berichtgeving in de media. Maar cijfers laten ook zien dat er nog veel meer maatregelen genomen moeten worden…

Vorige week was Den Haag het toneel van de Cyber Security Week. Op 17 locaties kwamen 3.000 bezoekers af om hun kennis te delen rond cyberbeveiliging. En dat is nodig ook, want de methodes waarmee computercriminelen te werk gaan worden steeds geavanceerder. Ook in het MKB nemen de risico’s toe. Zo meldde het CBS dat in 2016 liefst 20% van de bedrijven met meer dan 10 medewerkers een digitale aanval hadden meegemaakt. Bij de helft van deze bedrijven leidden deze aanvallen tot kosten.

Beveiliging op orde

In een artikel in het FD vorige week kwam naar voren dat veel middelgrote bedrijven hun digitale beveiliging niet op orde heeft. En dat werkt door in de hele keten van leveranciers en afnemers. Een ongeluk kan in een klein hoekje zitten. Bijvoorbeeld bij een zzp’er die wordt ingehuurd, en onbedoeld een computervirus verspreidt door uitwisseling van bestanden. In dit artikel van februari wezen we al op risico’s van binnenuit.

Neem het serieus

De bewustwording van de risico’s groeit, maar is nog niet op het niveau waarop het zou moeten zijn. Bij Herenvest nemen we dit onderwerp serieus. Het is een vast agendapunt tijdens onze adviesgesprekken over bedrijfsrisico’s. Na de bewustwording volgt het nemen van preventiemaatregelen. Een cyberrisico-verzekering kan positief werken voor preventie, afdekken van het financiële risico en herstel van eventuele schade.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze adviseurs: Koen Smit: 023 5112217, Ronald Visscher 023 5112226 of Marc Vermeulen 023 5112216.