Het aantal gebouwen met zonnepanelen neemt in rap tempo toe. De verwachting is dat in 2030 een derde van onze elektriciteit van de zon komt. Maar zijn we wel verzekerd voor schade aan en door zonnepanelen?

Let op!

De meeste verzekeraars geven aan dat schade aan zonnepanelen in principe valt onder de opstalverzekering, de panelen horen immers bij het onroerend goed. Let wel: er wordt tot op heden bij de aanvraag voor een opstalverzekering nagenoeg nooit gevraagd naar de aanwezigheid van zonnepanelen. Daar zou gezien het toenemende aantal schades aan panden met zonnepanelen weleens verandering in kunnen komen. Dat schades aan deze panden steeds vaker voorkomen, is gezien de enorme toename van deze met zonnepanelen uitgeruste gebouwen niet vreemd. Dat de oorzaak van de branden in veel gevallen te maken lijkt te hebben met de aanwezigheid van de panelen is echter verontrustend te noemen.

Even melden

Voorkomende problemen hebben voornamelijk te maken met het ondeugdelijk installeren van de panelen. Dit maakt het niet ondenkbaar dat zonnepanelen op termijn invloed hebben op de premies van opstalverzekeringen. In die situatie zullen verzekerden worden verplicht de aanwezigheid van zonnepanelen te melden. Maar ook tot die tijd is het doorgeven van de aanwezigheid van zonnepanelen wenselijk, de zonnepanelen hebben immers invloed op de herbouwwaarde van het pand. Even melden dus.

Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten. Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Vooruitlopend daarop hebben veel verzekeraars al besloten om dekking voor daken met asbest in de brand- en opstalverzekering stapsgewijs te verminderen. Wat de effecten op de aansprakelijkheidsverzekeringen zijn, is nog niet helder. De verzekeraars beraden hier zich nog op. Zie ook dit artikel over de gevolgen van brand in asbestplaten.

Wat kunt u doen?

Wij adviseren om nu al maatregelen te nemen en de daken van uw bedrijfspanden te laten controleren op asbest. Overigens geldt dit ook voor daken van particulieren. Laat een dak met asbest tijdig saneren, om problemen later te voorkomen.