Negentig procent van de hacks wordt veroorzaakt door een menselijke fout. Negentig procent! Wij trappen massaal in de geslepen trucs van cybercriminelen. En toch zet slechts een derde van het MKB zich in om het bewustzijn van medewerkers te vergroten. Hoe zit dat in uw onderneming? Herkennen uw medewerkers bijvoorbeeld een phishing mail?

Een hack, wat nu?

Weten uw medewerkers wat te doen bij een hack? Snel actie nemen is noodzakelijk, want de gevolgen van een hack zijn vaak niet te overzien. En datzelfde geldt voor de schade. Natuurlijk, financiële schade kunt u afdekken via de verzekering. De continuïteit en reputatie van uw onderneming waarborgen, is een ander verhaal.

Voorkomen is beter dan genezen

Preventie is ongelooflijk belangrijk, want cybercriminelen zitten niet stil. Meer dan de helft van de bedrijven heeft inmiddels een beleid voor cybersecurity. Minder positief is dat dit beleid in veel gevallen niet op regelmatige basis wordt uitgevoerd terwijl de beveiliging van digitale processen en informatie continue aandacht vereist.

Houd uw risico’s tegen het licht. Wij helpen graag. Bel met Marc Vermeulen, Ronald Visscher of Koen Smit: 023 5112233.

 

 

 

Afval- en containerbranden zijn jaarlijks goed voor een schadebedrag van zo’n twintig miljoen euro. Voor het Verbond van Verzekeraars reden genoeg om haar clientèle, net als in 2015, te wijzen op preventiemaatregelen. De zogeheten Deurhangercampagne ging deze zomer de tweede ronde in.

Voorkom onveilige omstandigheden

Dat onveilige omstandigheden te allen tijde moeten worden voorkomen, is een open deur. De in 2014 aangescherpte Bedrijfsregeling Brandregres is een extra zet in de rug om de buitenboel nog eens stevig te controleren. Met deze regeling hebben verzekeraars, wanneer er sprake blijkt te zijn van onzorgvuldig handelen, namelijk de mogelijkheid eventuele schade van brand te verhalen op de verzekerde zelf. Onder onzorgvuldig handelen vallen het niet goed afsluiten van tegen een gevel gepositioneerde containers met brandbaar materiaal en het onbeheerd achterlaten van stapels pallets, autobanden en verpakkingsmateriaal.

Link naar preventietips

Bij de constatering van een onveilige situatie hingen risicodeskundigen van het Verbond in de zomermaanden van dit jaar een deurhanger aan de voordeur van betreffende ondernemer. Laatstgenoemde werd hiermee letterlijk geattendeerd op preventiemogelijkheden: de deurhanger toonde een link welke verwijst naar checklistbrand.nl/containerbrand, een website vol preventietips voor ondernemers.

Wilt u meer informatie over deze Bedrijfsregeling Brandregres of zoekt u informatie inzake preventie? Onze adviseurs staan voor u klaar:

Ronald Visscher 023 5112226
Marc Vermeulen 023 5112216
Koen Smit 023 5112217

Menselijke fouten blijken de belangrijkste brandoorzaak te zijn bij bedrijven in het MKB. Daarmee vormt het een van de grootste bedreigingen voor de bedrijfscontinuïteit.

Dat blijkt uit onderzoek. In het kader van de Nationale Brandpreventieweken werden de brandoorzaken bij bedrijven geanalyseerd. Met de ‘Top 10 brandoorzaken bij bedrijven’ worden de ondernemers gewezen op de impact van een bedrijfsbrand en het belang van preventiemaatregelen. Door brandschade liggen veel bedrijven stil en uiteindelijk gaat zelfs de helft van deze bedrijven failliet.

Menselijk handelen

Uw medewerker veroorzaakt brand door onjuist gebruik van een machine. Dit kan door onzorgvuldig handelen van de medewerker, maar ook doordat de instructie niet volledig was. Het belang van preventie komt hier meteen om de hoek kijken.

Hetzelfde geldt voor het niet correct omgaan met brandbare stoffen. Of in het magazijn tegen een elektriciteitsvoorziening aanrijden. Dit kan gebeuren doordat uw medewerker even niet oplet. Maar misschien hadden preventiemaatregelen de schade ook kunnen voorkomen.

Elektra

Elektra staat op de tweede plaats in de lijst. Brand ontstaat door kortsluiting in een verouderde stoppenkast, beschadigde opladers of dat apparatuur onnodig aan blijft staan.

Vergeet de buren niet

Want hoe voorzichtig u als ondernemer ook bent, u bent altijd afhankelijk van andere mensen en factoren om u heen.
Wat namelijk verder opvalt in de lijst is dat veel branden ontstaan door externe factoren. Zoals brand bij de buren, blikseminslag of inbraak.

Preventiemaatregelen

Bij Herenvest houden we u graag scherp op risico’s én preventie. Neem preventiemaatregelen daarom serieus en probeer brand zoveel mogelijk te voorkomen. Bij uw eigen bedrijf uiteraard, maar kijk ook verder dan uw eigen pand. Bespreek mogelijke risico’s met ondernemers op hetzelfde terrein. Stel samen met een preventiemedewerker een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op. Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving: voor uw medewerkers en daarmee ook voor uw onderneming.

Onze adviseurs helpen u daar graag bij:

Ronald Visscher 023 5112226
Marc Vermeulen 023 5112216
Koen Smit 023 5112217

De politie ziet in Nederland het aantal ladingdiefstallen stijgen. Ging het in 2015 om 177 schadegevallen, in 2016 waren dat er 226. Een stijging van 27%.

Wat zijn de hotspots?

De stijging is waarschijnlijk toe te schrijven aan een klein aantal dadergroepen. In de meeste gevallen sneden de dieven het zeil van de trailer open om bij de buit te kunnen. Hotspots van diefstal zijn de verzorgingsplaatsen langs A67, A73 en A2. Koploper is A16 Hazeldonk, op de grens met België. Daar werd vorig jaar 40 keer lading ontvreemd. Er is ook goed nieuws: het aantal vrachtwagendiefstallen nam af, van 150 in 2015 naar 110 in 2016.

Preventiemaatregelen

De politie surveilleert elke dag op de verzorgingsplaatsen en houdt gerichte controle-acties. Als transporteur of chauffeur kunt u zelf ook maatregelen nemen. Kijk eens op www.preventieinzicht.nl, een website met checklists en en een bibliotheek vol preventietips. De website is in het leven geroepen door Transport en Logistiek Nederland, verladersorganisatie EVO en het Verbond van Verzekeraars.

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing kwam onlangs met een nieuw plan van aanpak voor dit probleem. Het platform – een samenwerking van politie, justitie, verzekeraars en transportbranche – wil een centraal aangiftepunt instellen, de aangiftebereidheid vergroten en het gebruik van beveiligde parkeerplaatsen stimuleren.

Zelf actief met transport?

Schakelt u een transporteur in, weet dan dat deze over het algemeen een verzekering heeft op basis van zijn vervoerscondities. Vraag om zijn vervoerscondities, want het kan verstandig zijn om een aanvullende transportverzekering af te sluiten. Laat u goederen over de grens vervoeren? Dan is het zeker zinvol u goed te laten adviseren. Neem contact hierover op met Marc Vermeulen, Ronald Visscher of Koen Smit, 023 5112233.

 

Van Nederlandse bedrijven zegt 76% dat ze recent een grote cyberaanval hebben meegemaakt. Toch heeft de helft van de bedrijven vertrouwen dat ze een geavanceerde cyberaanval kunnen detecteren. Ze investeren al in beveiliging en actieve verdedigingsmechanismen. Desondanks zijn er bedreigingen, en die komen steeds vaker van binnenuit.

Spear phishing

Onderzoek van EY onder Nederlandse bedrijven laat zien dat de factor mens toch wel doorslaggevend is bij een cyberaanval. Liefst 83% van de respondenten ziet als dé oorzaak onzorgvuldigheid bij medewerkers. Dat is geen goed nieuws, gezien het feit dat hackers steeds vaker gebruikmaken van spear phishing. Een hacker vermomt zich op allerlei manieren als een bekende die dichtbij de medewerker staat. Bijvoorbeeld via fake profielen op sociale media en met gebruikmaking van persoonlijke gegevens. Zo kan het lijken dat een phishing-bericht van een vertrouwd persoon komt.

Nieuwe trucs

Technische beveiliging en detectie hebben natuurlijk het nakijken als het systeem van binnenuit zwaktes vertoont. Daarom moet de menselijke factor bij een risico-analyse meer meegenomen worden. Cyberaanvallers komen bovendien steeds met nieuwe trucs naarmate bedrijfssystemen beter beveiligd worden. Een adequate beveiliging en is een van de grootste uitdagingen in de strijd tegen cybercrime.

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: blijf nadenken over risico’s en preventie, want de wereld is constant in verandering. Gelukkig zijn er ook goede verzekeringen tegen cyber-risico’s. Bel met Marc Vermeulen, Ronald Visscher of Koen Smit om de risico’s tegen het licht te houden: 023 5112233.

Bron: EY Global Information Security Survey