Voorspoed via financiële planning en arbeidsvoorwaarden

We zien niets liever dan dat het u voor de wind gaat. U, uw onderneming én uw mensen zijn gebaat bij een goede financiële planning en moderne arbeidsvoorwaarden. Zie hieronder voor een uitgebreide beschrijving.

Behalve voor voorspoed staat Herenvest ook voor continuïteit. Lees meer over nuchter afwegen en beheersen van risico’s.
> naar Continuïteit

Financiële planning: voorspoed voor u

Iedereen kan werk maken van een goed vermogen en financiële ruimte. De vermogens- en inkomensplanning van Herenvest stelt u in staat om in te spelen op toekomstige gebeurtenissen en handig gebruik te maken van (fiscale) voordelen.

We brengen uw financiële situatie in kaart en werken vervolgens gericht toe naar uw financiële doelen. Daarbij houden we rekening met tal van financiële risico's en veranderingen die zich in uw leven of in uw onderneming kunnen voordoen.

Arbeidsvoorwaarden: voorspoed voor uw mensen

Goed voor uw mensen zijn. Ze laten inzien dat u meer regelt dan alleen het netto maandsalaris. Een goed pakket arbeidsvoorwaarden kan talent aan boord halen én behouden. Daarbij denken we bij Herenvest niet alleen mee over samenstelling van het pakket, we spannen ons ook in om het aan uw mensen uit te leggen. Bijvoorbeeld via presentaties, workshops, persoonlijke gesprekken en folders.

Via Herenvest krijgt u steeds inzicht in de kosten van het pakket. Bovendien adviseren we regelmatig over nieuwe ontwikkelingen en verzorgen we de administratie bij personeelsmutaties.