Het effect van de flink stijgende AOW op pensioenopbouw

Het effect van de flink stijgende AOW op pensioenopbouw

In 2023 stijgt de AOW met maar liefst 10,15 procent. Een zeer gewenste ontwikkeling voor gepensioneerden en een gegeven waar medewerkers die nog pensioen opbouwen wellicht op moeten anticiperen. Want in veel pensioenregelingen is er een direct verband met de hoogte van de AOW. Duizelt het u al? We zetten alle veranderingen en hieruit voortvloeiende gevolgen voor u op een rij.

AOW omhoog, pensioengrondslag omlaag
De stijging van de AOW heeft in veel pensioenregelingen gevolgen voor de beroepsbevolking. Simpel gezegd: meer AOW zorgt voor een lagere pensioengrondslag en dus een lager pensioen. Een forse salarisverhoging kan dit oplossen.

De veranderingen raken bovendien vooral medewerkers met een relatief laag salaris, omdat de zogeheten franchise ten opzichte van het salaris relatief hoog is. Is er actie nodig? Wat Herenvest betreft wel. Het informeren van medewerkers zorgt voor inzicht in de financiën en kan toekomstige tekorten helpen voorkomen.

Maximum pensioengevend salaris stijgt
Vanaf 1 januari stijgt ook het maximum pensioengevend salaris fors: van € 114.866,- naar € 129.000,. Deze stijging heeft net als de hogere AOW mogelijk gevolgen voor de pensioenkosten.

Pensioen aanpassen?
Het kan slim zijn om de pensioenregeling binnen uw organisatie te wijzigen. Denk aan het aanpassen van het percentage waarop de hoogte van de pensioenpremie is gebaseerd of het toevoegen van een 13de maand aan het pensioengevend salaris.

Wilt u in gesprek over mogelijke oplossingen voor uw medewerkers? Ons team staat voor u klaar.

Omdat je wilt ondernemen