Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid: wat je als ondernemer moet weten

Als ondernemer kun je arbeidsongeschikt raken, en hetzelfde kan gebeuren met een van jouw medewerkers. Er zijn verschillende manieren om de gevolgen hiervan op te vangen.

Voor ondernemers

De overheid biedt geen uitkering als u als ondernemer arbeidsongeschikt raakt. Langdurige ziekteverzuim kan aanzienlijke schade aan jouw bedrijf veroorzaken en jouw privé-inkomsten in gevaar brengen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt financiële zekerheid, zodat je gedekt bent als je niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval.

Voor zakenpartners

Het is verstandig om financiële afspraken te maken met jouw zakelijke partner voor het geval een van jullie arbeidsongeschikt raakt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan ook hier financiële ruimte bieden, zodat de continuïteit van jouw bedrijf gewaarborgd blijft.

Voor medewerkers

Als een medewerker twee jaar ziek is geweest, hoef je als werkgever geen salaris meer te betalen. De medewerker kan dan een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering is vaak niet voldoende. Daarom bevat een goed arbeidsvoorwaardenpakket meestal ook een aanvullende collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, die extra financiële ondersteuning biedt. De verzekeringspremie kun je ook verdelen tussen de onderneming en de medewerker.

Meer informatie?
Vul je gegevens in en we nemen
contact met je op.
Omdat je wilt ondernemen