Onze volmacht

Guell Assuradeuren

Over Guell Assuradeuren

Wat doet een volmachtbedrijf?

Guell Assuradeuren BV is gevolmachtigd agent van meerdere verzekeraars. Guell is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en bij het Centraal Volmacht Bedrijf. Klik hier als u meer wilt weten over onze volmacht.

Wat is een gevolmachtigd agent?

Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar ook doet. Bijna, want hij draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wat is het voordeel voor mij als relatie van Herenvest?

Een financieel dienstverlener die gevolmachtigd agent is, biedt u tal van voordelen. Hij behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen volledig zelfstandig. Dus zonder tussenkomst van verzekeraars. Dat is sneller en efficiënter. U loopt daarbij geen enkel risico: verzekeraars zijn gebonden aan wat de financiële dienstverlener als hun gevolmachtigd agent met u heeft afgesproken.

En bij schade?

De gevolmachtigd agent regelt de schade ook allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

Levert de gevolmachtigd agent ook maatwerk?

Of het nu gaat om het verzekeren van een auto of wagenpark, een woonhuis of bedrijvencomplex, Guell Assuradeuren kan het juiste financiële product leveren. Maatwerk is dus zeker mogelijk!

Hoe kan ik zien of ik een volmachtproduct heb?

Heel eenvoudig. De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld. Is het er meer dan één, dan wordt hun aandeel vermeld.

Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?

Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling hebt u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken.

Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?

Nee. Gevolmachtigd agenten nemen verzekeraars en banken veel werk uit handen. Daarvoor ontvangen zij van deze partijen een aparte vergoeding. U betaalt niets extra’s.

Hoe onafhankelijk is Guell Assuradeuren?

Guell Assuradeuren BV heeft een volmacht van diverse verzekeraars. Daar kunnen wij zelfstandig voor optreden. Maar we zijn niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij deze partijen. Mocht een andere verzekeraar een betere oplossing voorhanden hebben, dan zal het product van deze verzekeraar worden aangeboden.

Centraal Volmacht Bedrijf

Guell Assuradeuren BV is aangesloten bij het CVB, het Centraal Volmacht Bedrijf. Het Centraal Volmacht Bedrijf ondersteunt ons door centralisatie van back-office systemen en uniformering van werkzaamheden. Hierdoor kunnen wij meer aandacht geven aan het persoonlijk adviseren van onze relaties. Wilt u meer weten over het Centraal Volmacht Bedrijf, klik dan hier.

Omdat je wilt ondernemen