RISICOMANAGEMENT

Voor Ondernemingen

RISICOMANAGEMENT: HOE PAKKEN WE HET AAN?


Bij Herenvest zijn we ons bewust van de verscheidenheid aan risico's waarmee elke onderneming te maken krijgt. Deze variëren van kleine risico’s  tot kritieke zaken die een zorgvuldige beoordeling door specialisten vereisen. In onze aanpak maken wij gebruik van de Risicoscan om deze risico's systematisch te identificeren en te analyseren.

Belangrijk onderdeel van deze scan is een grondige evaluatie van jouw zakelijke verzekeringen. We onderzoeken nauwgezet welke verzekeringsoplossingen optimaal aansluiten bij de unieke risico’s  binnen uw bedrijf. Dit proces is een essentieel onderdeel van ons risicomanagementprogramma, dat is ontworpen om niet alleen het risicobewustzijn binnen jouw bedrijf te verhogen, maar ook om de continuïteit van de onderneming te verzekeren.

Zakelijke verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering

Het afsluiten van een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering beschermt je tegen de financiële gevolgen van schade waarvoor jij verantwoordelijk wordt gehouden, bijvoorbeeld door relaties, leveranciers of eigen medewerkers. Meer over de aansprakelijkheidsverzekering en soorten?

Lees meer

Rechtsbijstandsverzekering

Bij het aangaan van zakelijke overeenkomsten kan het voorkomen dat er door verschillen in interpretatie of verwachtingen juridische geschillen ontstaan. Deze geschillen kunnen snel escaleren en leiden tot hoge kosten die een zware last kunnen vormen voor jouw bedrijf. Om deze risico's te beheersen en te voorkomen dat de kosten van juridische conflicten de financiële stabiliteit van de onderneming ondermijnen, is het verstandig om een zakelijke rechtsbijstandverzekering te overwegen. Meer over rechtsbijstandverzekering?

Lees meer

Verzuimverzekering

Ziekteverzuim onder werknemers vormt een aanzienlijk financieel risico  voor elke werkgever. Wanneer een medewerker langdurig ziek is, kan dit aanzienlijke kosten met zich meebrengen die de bedrijfsvoering ernstig kunnen belasten. Gemiddeld kost een verzuimende medewerker in Nederland bijna € 400,- per dag. Een van de opties is om de kosten van ziekteverzuim te financieren uit de lopende bedrijfsmiddelen. Echter, dit kan de financiële stabiliteit van jouw onderneming onder druk zetten. Een efficiënt en vaak goedkoop alternatief is het afsluiten van een verzuimverzekering voor personeel. Met een verzuimverzekering kun je de directe kosten van het doorbetalen van salarissen opvangen, waardoor je financiële stabiliteit behoudt tijdens perioden van verhoogd ziekteverzuim.

Lees meer

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering speelt een cruciale rol in het beperken van financiële risico's die ontstaan door onvoorziene schadegebeurtenissen zoals brand, ontploffingen, inbraak of waterschade. Deze verzekering is ontworpen om de continuïteit van jouw bedrijf te waarborgen door de financiële gevolgen van vermindering of stagnatie van de productie te dekken. Meer over de bedrijfsschadeverzekering?

Lees meer

Transportverzekering

In het verkeer lopen jij, je medewerkers en jouw goederen risico’s. Jouw bedrijf kan aanzienlijke schade oplopen, zowel materieel als immaterieel. Daarom is het belangrijk om passende verzekeringen te hebben.

Een transportverzekering is essentieel voor ondernemingen die regelmatig of incidenteel goederen (laten) vervoeren. Deze verzekering biedt dekking tegen diverse risico’s zoals beschadiging, verlies of diefstal van jouw goederen tijdens het transport.

Lees meer

Cyberverzekering

Inbraak op ICT-systemen en verlies van bedrijfsgegevens zijn grote financiële risico's voor alle ondernemingen. Maar liefst 98% van de ondernemers krijgt hiermee te maken. Dit benadrukt de noodzaak voor effectieve beveiligingsmaatregelen en preventieve strategieën. Een cyberverzekering kan hierbij uitkomst bieden.

Lees meer

Gebouwverzekering

Jouw eigen bedrijfspand vertegenwoordigt een enorme waarde voor de onderneming. Bij bijvoorbeeld brand of storm kan er veel verloren gaan, inclusief jouw inventaris en goederen. Het verzekeren van het bedrijfsgebouw is daarom essentieel om jouw onderneming te beschermen tegen onverwachte calamiteiten. Het voortbestaan van jouw onderneming kan in gevaar komen zonder de juiste verzekeringen.

Lees meer

Privé verzekering

Bij Herenvest zorgen we ervoor dat al jouw verzekeringen, inclusief privé-verzekeringen, moeiteloos worden geregeld en beheerd. Je hoeft zich nergens zorgen over te maken. Met slechts één telefoontje ben je vaak direct verzekerd.

Lees meer

Risicoscan

Als ondernemer heb je een visie en een missie. Heldere doelen en duidelijke keuzes bepalen jouw koers. Dagelijks ervaar je kansen en uitdagingen die weleens van grote invloed op de bedrijfsvoering kunnen zijn. Sommige risico’s, bekend of niet, kunnen de continuïteit ernstig in gevaar brengen. Daarom is het goed om gestructureerd door alle risico’s heen te lopen. De risicomanager van Herenvest inventariseert ze samen met jou en maakt een risicoscan voor je.

Na deze risicoscan krijg je advies over preventieve maatregelen. Welke acties moet je nemen? Welke risico’s kun je verzekeren of misschien wel zelf dragen? Vergeleken met een doorsnee verzekeringsportefeuille levert dit scherpere premies op en betere voorwaarden.


Meer informatie of risicoscan?
Vul je gegevens in en we nemen contact met je op.
Omdat je wilt ondernemen