Omdat u wilt

Ondernemen

KLACHTENREGELING

Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag direct van u. Alle klachten worden door de directie behandeld.

Na ontvangst van een klacht, registreren wij de klacht en bevestigen binnen twee werkdagen de ontvangst ervan. In deze bevestiging staat verder aangegeven wie de klacht behandelt en wanneer een inhoudelijke reactie verwacht mag worden.

In overleg met u, zullen wij  nagaan hoe we tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg KiFiD. Herenvest is aangesloten bij het KiFiD onder nummer 300.005915.

In onze Algemene voorwaarden hebben wij ons verbonden verklaard met betrekking tot uitspraken van het KiFiD tot een bedrag van € 25.000,-. Daarboven behouden wij ons het recht voor om de rechter te vragen een oordeel te vellen. De klachtenregeling kunt u raadplegen op de website van het KiFiD. Uiteraard staat het u daarnaast altijd vrij om u te wenden tot de burgerrechter.

Omdat je wilt ondernemen