Omdat u wilt

Ondernemen

Beloningsbeleid medewerkers

Het beloningsbeleid voor de medewerkers van Herenvest wordt jaarlijks door de directie vastgesteld. Als richtlijn wordt de jaarlijkse uitgave ‘Salarisindicatoren voor binnendienst- en buitendienstfuncties’ van Bureau DFO gevolgd. Dit bureau doet onderzoek naar de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van verschillende functies bij het verzekeringsintermediair en kwalificeert de functies naar kennis en ervaring.

Alle Herenvest medewerkers werken op een vast salaris. De hoogte van het vaste salaris voor de medewerkers en de partners wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse partnerdagen in november.

Herenvest kent geen omzetbonussen, geen winstdelingsregeling en geen (voorwaardelijke) 13de maand. Ook zijn er geen omzet gerichte beloningsregelingen.

Alle medewerkers van Herenvest, onze klanten en netwerkencontacten, kunnen in aanmerking komen voor een aanbrengvergoeding voor nieuwe klanten.

Het kwantitatieve en kwalitatieve beloningsbeleid van Herenvest wordt jaarlijks  getoetst door de directie. Dit vindt plaats door middel van een risico-inventarisatie.

Wij zijn van mening dat het beloningsbeleid van Herenvest voldoende waarborg biedt om onze klanten zonder ongewenste financiële prikkels te kunnen adviseren. Tegelijkertijd blijven wij voldoende concurrerend om gekwalificeerde medewerkers voor langere tijd aan Herenvest te binden.

Beide zaken zijn van belang om bij te dragen aan de tevredenheid en daarmee de continuïteit van de klantrelatie. De kans dat onze advisering en werkwijze leidt tot bewuste misleiding door medewerkers met het enkele doel om de eigen beloning te optimaliseren, achten wij door ons beloningsbeleid te verwaarlozen.

Omdat je wilt ondernemen